Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Limanowskiego 15, Częstochowa 728 999 886 czestochowametadon@gmail.com

LECZENIE SUBSTYTUCYJNE CZĘSTOCHOWA

Leczenie substytucyjne adresowane jest do osób uzależnionych od opiatowych środków odurzających i leków (np. Tramadol. Oxycodon, morfina, fentanyl) oraz uzależnień mieszanych, z dominującym uzależnieniem opiatowym.

Leczenie substytucyjne ma na celu:
• łagodzenie psychicznego głodu narkotykowego oraz tłumienie objawów zespołu abstynencyjnego
• poprawę stanu somatycznego i psychicznego pacjenta, rozumianą również jako poprawa funkcjonowania pacjenta w rolach społecznych.
• redukcja używania nielegalnych narkotyków
• Reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych,
• poprawę jakości życia pacjenta i jego rodziny.
• ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w szczególności HIV i wirusowych zapaleń wątroby.
• ograniczenie zachowań kryminogennych.

Używane substytuty to:
- methadone hydrochloride firmy Molteni,
- Suboxone
- Buprenorfina

Kwalifikacja pacjentów:
Pacjentów do programu substytucyjnego kwalifikuje Kierownik Poradni / lekarz psychiatra – na prośbę zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii terapeuty.

Warunki przyjęcia do programu
• uzależnienie od opiatów
• ukończone 18 lat
• podpisanie zgody na udział w programie i przyjmowanie substytutu oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia do centralnego wykazu osób poddanych leczeniu substytucyjnemu, prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
• podpisanie kontraktu i regulaminu programu substytucyjnego
Uczestnictwo w programie to:
• ustalenie dawki podtrzymującej substytutu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych przez lekarza psychiatrę
• codzienne wydawanie jednorazowych dawek substytutu w obecności personelu medycznego,w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydawania substytutu do domu
• kontrola abstynencji od innych niż substytut środków odurzających (badanie moczu na obecność narkotyków) 1 raz w miesiącu lub w sytuacji podejrzenia oraz alkomatem na obecność alkoholu w sytuacji podejrzenia.
• realizacja indywidualnego planu terapii (indywidualnej, grupowej)
• monitoring stanu zdrowia somatycznego, psychicznego,

Program realizujemy poprzez:
• Kwalifikację osób uzależnionych do programu substytucyjnego
• Ambulatoryjne ustalanie dawki substytutu lub Kierowanie osób zakwalifikowanych do oddziałów szpitalnych detoksykacyjnych
• Diagnozę i konsultacje psychiatryczne
• Porady i konsultacje terapeutyczne
• Terapię indywidualna i grupowa

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb.


 

Dojaz do Poradni:

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech